Grote bezorgdheid vijf burgemeesters Noordrand

May 23, 2018

 

Federaal minister Bellot werkt aan een nota met een zogenaamde  ‘verduidelijking’ van  windnormen.

Het preferentiële baangebruik en de vliegprocedures op de luchthaven Brussel-Nationaal in Zaventem zijn afhankelijk van de normen voor rug- en zijwind, die vastgelegd zijn in de luchthavenakkoorden van 2010.

 

De vijf Noordrandburgemeesters uiten hun grote bezorgdheid over deze zgn. verduidelijkingsnota en de impact ervan. De lokale bestuurders vragen aan de minister om alle informatie over zijn voorstel te bezorgen. Bijkomende geluids- en milieuhinder op de reeds zwaar bevlogen routes boven de Noordrand zijn volgens hen niet aanvaardbaar.

 

De zogenaamde verduidelijkingen zijn in realiteit een ingrijpende wijziging waardoor netto hinder wordt verplaatst van Waals Brabant naar Vlaanderen. Volgens diverse bronnen zou de verduidelijking of aanpassing van de windnormen dus resulteren in een toename van het vliegverkeer boven de gemeenten van de Noordrand (Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel).

Er zouden zelfs netto 2000 extra vluchten per jaar bijkomen op de geconcentreerde routes over de Noordrand.

 

Maar Bellot gaat nog verder, door (tegen het regeerakkoord in) de zogenaamde ringroute over de Noordrand te ‘herformuleren’. Dit doet hij expliciet met de bedoeling de geluidsmeter van Neder-Over-Heembeek, op basis waarvan het Brussels Gewest de meeste boetes uitschreef, te ontwijken.

Deze route wordt daarmee helemaal naar de Noordrand verplaatst en voegt zich bij de andere omleidingsroutes rond Brussel, o.a. de DENUT route met zware trans-Atlantische vluchten, die reeds door Wathelet op eigen houtje van Brussel naar Vlaanderen werd verplaatst.

 

In het regeerakkoord van 10 oktober 2014 engageerde de federale regering zich nochtans tot een duurzame oplossing voor de geluidshinder, onder andere via een wettelijke verankering van de windnormen en het baangebruik. De windnormen werden vastgelegd op basis van een veiligheidsstudie.

 

De burgemeesters herhalen het standpunt dat de huidige vliegroutes niet kunnen gewijzigd worden vooraleer een stabiel wettelijk kader vastgelegd is: een federale vliegwet en een globaal samenwerkingsakkoord over de evenwichtige verdeling van het vliegverkeer.

 

De burgemeesters herinneren de minister ook aan de verplichting om een milieueffectenstudie uit te voeren over de geluidshinder. Alleen dergelijke studie, waarbij de gemeenten en de provincie wensen betrokken te worden, zal de regering in staat stellen om op basis van objectieve gegevens en criteria een evenwichtige verdeling van de hinder van Brussel-Nationaal uit te werken.

De burgemeesters verwachten dat de Vlaamse excellenties hun verantwoordelijkheden nemen op zowel Vlaams als nationaal niveau in dit dossier.
 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square

Dorpstraat 85B, 1785 Brussegem  

Tel. 02 460 42 93

• Cursiefje@leleu.be

© 2020 't Cursiefje | Made by Leleu Group

Leleu Group_white_LS.png